martes, 7 de abril de 2009

Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII). Problemes de cronologia


El debat obert entorn la cronologia de les tombes antropomorfes va quedar tancat quan Alberto del Castillo les va situar a l’alta edat mitjana. Amb la perspectiva que donen aquest 40 anys transcorreguts, els 25 anys de la publicació de l’Annex d’Acta Mediaevalia dedicat a les necròpolis medievals i amb l’aportació de les intervencions arqueològiques sistemàtiques dutes a terme des d’aleshores, és probablement un bon moment per a obrir de nou la problemàtica cronològica entorn a l’arqueologia funerària tardoantiga i altmedieval.

És per aquest motiu que hem cregut oportú organitzar una sessió de treball entorn a l’arqueologia funerària entre els segles VI i XII centrada en l’àmbit català i amb la participació dels investigadors que han treballat en la temàtica en els darrers anys, tenint com a protagonistes aquells jaciments i necròpolis que han proporcionat dades rellevants respecte de la cronologia i tipologia o la delimitació de l’espai funerari.

La reunió comptarà amb una sessió de presentació de les necròpolis que en els darrers anys han aportat noves dades quan a cronologia i tipologia dels conjunts funeraris en si mateixos i en relació a l’església i a l’hàbitat. La discussió centrarà la segona sessió, amb l’objectiu que el debat permeti definir, en base al coneixement actual, les problemàtiques plantejades entorn l’arqueologia funerària. La comissió científica es planteja com prioritat la publicació dels resultats en un termini curt de temps.

Una vegada revisat el nord-est peninsular, la intenció és traslladar el debat a la resta de la geografia peninsular, per tal d’avançar en el coneixement de la problemàtica, per a la qual cosa es preveu convidar al debat investigadors procedents de la resta de l’Estat.

Coordinació
Núria MOLIST Museu d’Arqueologia de Catalunya nmolist@gencat.cat
Gisela RIPOLL Universitat de Barcelona giselaripoll@ub.edu

Comissió Científica
Alberto LÓPEZ MULLOR Diputació de Barcelona
Alfred MAURI Universitat Autònoma de Barcelona
José Ignacio PADILLA Universitat de Barcelona
Francesc TUSET Universitat de Barcelona

Museu d’Arqueologia de Catalunya
Passeig de Santa Madrona 39-41
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

Universitat de Barcelona
Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia
Montalegre 6-8
08001 Barcelona

SESSIÓ DE MATÍ. INTERVENCIONS

Historiografia dels problemes i estat de la qüestió
José Ignacio PADILLA, Universitat de Barcelona

L’organització del espai funerari: necròpolis, església i hàbitat
José Ignacio PADILLA, Universitat de Barcelona

Necròpolis d’Empúries (l’Escala, Girona)
Xavier AQUILUÉ, Museu d’Arqueologia de Catalunya

Necròpolis de Les Goges i Pla de l’Horta (Girona)
Joan LLINÀS, Janus S.L.
Bibiana AGUSTÍ, Arqueòloga/Paleoantropològa

Altres necròpolis de les comarques de Girona
(pendent de confirmarció)

Necròpolis del conjunt episcopal de Egara (Terrassa, BCN)
Francesc TUSET, Universitat de Barcelona
Antonio MORO, Ajuntament de Terrassa
Gemma GARCÍA, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Necròpolis de Santa Margarida (Martorell, Barcelona)
Alfred MAURI, Universitat Autònoma de Barcelona
Rosario NAVARRO, Universitat de Barcelona

Necròpolis de Sant Martí de les Tombetes (Pallars Jussà)
Núria NOLASCO, Patrimonialista/Historiadora

Necròpolis de Roc d’Enclar (Andorra)
Josep M. BOSCH, Arqueòleg

Necròpolis de Lleida
Anna OLIVER, Secció d'Arqueologia de L’Ajuntament de Lleida

Necròpolis de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona)
Imma OLLICH, Universitat de Barcelona

Necròpolis excavades per el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona)
Alberto LÓPEZ MULLOR, Diputació de Barcelona

Necròpolis de les comarques de Tarragona
Joan MENCHÓN, Ajuntament de Tarragona

Necròpolis de Sant Miquel d’Olèrdola (Olèrdola, Barcelona)
Núria MOLIST, Museu d’Arqueologia de Catalunya
Josep M. BOSCH, Arqueòleg

Dossier bibliogràfic
Jordi VILA FIZ, Universitat de Barcelona

SESSIÓ DE TARDA. DISCUSSIÓ

Participants (inclosos els investigadors de la sessió del matí)

Agustín AZKÁRATE - UPV
Jordi BOLÓS - UL
Josep M. GURT - UB
Montserrat MATARÓ - G.C.
Ferran PUIG - MHCB
Montserrat PAGÈS - MNAC
Desiderio VAQUERIZO - UC
Josep M. VILA - ACRAM

Coordinació del debat i conclusions
Núria MOLIST - MAC i Gisela RIPOLL – UB